Вийшла нова версія програми 1.7.4

Вiталій (адміністратор)

Вийшла нова версія програми "Соната"


У версії 1.7.4

Додано:

 • Нові форми Держстату - нові бланки статистичної звітності, а також перевірка, розрахунок, консолідація та експорт у PDF до них:

S0100115 - № 1 (річна, квартальна) - Баланс (Звіт про фінансовий стан)
S0100215 - № 2 (річна, квартальна) - Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід)
S0100311 - № 3 (річна) - Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом)
S0103355 - № 3-н (річна) - Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
S0104010 - № 4 (річна) - Звіт про власний капітал
S0105009 - № 5 (річна) - Примітки до річної фінансової звітності
S0106007 - № 6 (річна) - Додаток до приміток до річної фінансової звітності
S0110014 - № 1-м, 2-м (річна, квартальна) - Фінансовий звіт малого підприємства. Баланс, Звіт про фінансові результати
S0111007 - № 1-мс, 2-мс (річна, квартальна) - Фінансовий звіт мікропідприємств. Баланс, Звіт про фінансові результати

 • Нові форми ДПС - нові бланки податкової звітності, а також перевірка, розрахунок, консолідація та експорт у PDF до них:

J0104707 - Звіт про контрольовані операції з додатками: J0147107, J0147207
J/F1318602 - Заява про внесення даних до Єдиного державного реєстру місць зберігання
J/F1418602 - Витяг з Єдиного державного реєстру місць зберігання
...

Вiталій (адміністратор)

...
* Нові форми НБУ - нові бланки звітності для небанківських установ, а також перевірка та розрахунок до них:

NBUF2K1X - Інформація про санкційних осіб
NBUF2K2X - Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб
NBUF2K3X - Інформація про фінансові операції санкційних осіб, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені
NBUF2K4X - Інформація про підконтрольних осіб та фінансові операції таких осіб/від їх імені, у проведенні яких було відмовлено або які були зупинені
NBUF2KN1 - Інформація про санкційних осіб (за новими указами)
NBUF2KN2 - Інформація про рахунки, на яких обліковуються кошти санкційних осіб (за новими указами)
NBUFAD2X - Дані про кількість користувачів та кількість відкритих користувачами рахунків
NBUFAF5X - Дані про збитки через незаконні дії/шахрайські операції з використанням електронних платіжних засобів
NBUFCR14 - Дані оборотно-сальдової відомості кредитної спілки
NBUFCR17 - Дані про додаткові пайові внески членів кредитної спілки
NBUFCR18 - Дані про структуру активів та зобов'язань за строками
NBUFCR19 - Дані про дотримання кредитною спілкою фінансових нормативів
NBUFCR20 - Інформація про розподіл доходу/прибутку на додаткові пайові внески членів кредитної спілки
NBUFCR51 - Дані про договори за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами
NBUFCR52 - Дані про операції за кредитами, розміщеними та отриманими кредитною спілкою коштами
NBUFCR61 - Дані про договір про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
NBUFCR62 - Дані про операції за залученим внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок
NBUFIR13 - Дані про розрахунок платоспроможності страховика
NBUFIR14 - Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість страховика
NBUFIR15 - Дані про заборгованість дебіторів та кредиторів страховика
NBUFIR16 - Дані про страхові виплати та про відомі події, що мають ознаки страхових (заявлені збитки)
NBUFIR17 - Дані про отримані / надані позики, позички, фінансові допомоги, кредити
NBUFIR18 - Дані про значні правочини страховика
NBUFIR19 - Дані про розвиток збитків та інших показників діяльності страховика (трикутники)
NBUFIR20 - Дані про кількість договорів страховика, застрахованих фізичних осіб та страхових подій (випадків)
NBUFIR21 - Дані про кількість працівників та посередників страховика
NBUFIR22 - Коефіцієнти ефективності діяльності страховика
NBUFIRB1 - Дані регуляторного балансу. Активи
NBUFIRB2 - Дані регуляторного балансу. Власний капітал та резерви
NBUFIRB3 - Дані регуляторного балансу. Зобов'язання та забезпечення
NBUFIRB4 - Дані регуляторного балансу. Субординований борг та позабалансові зобов'язання
NBUFIRCF - Дані про рух грошових коштів (регуляторний)
NBUFIRN1 - Дані про структуру активів: прийнятні активи...
NBUFIRN2 - Дані про структуру активів: непрострочена дебіторська заборгованість
NBUFIRN3 - Дані про структуру активів: технічні резерви за договорами вихідного перестрахування
NBUFIRPL - Дані про показники діяльності зі страхування
NBUFRF01 - Дані регуляторного балансу
NBUFRF02 - Дані про позабалансові зобов'язання
NBUFRF04 - Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
NBUFRF05 - Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
NBUFRF06 - Дані про субординований борг фінансової компанії
NBUFRF07 - Дані про залучені кошти
NBUFRF08 - Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
NBUFRG01 - Дані про договори та операції за гарантіями
NBUFRG02 - Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
NBUFRI01 - Дані про договори та операції факторингу
NBUFRL01 - Дані про договори та операції фінансового лізингу
NBUFRN01 - Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
NBUFRN02 - Дані про компенсації та дорогоцінні метали
NBUFRR01 - Дані про договори та операції за наданими кредитами

 • Довідники - нові довідники для заповнення звітів НБУ:

DL20 - Код виду фінансового лізингу
F049 - Код пояснення щодо внесення змін до договору
F085 - Код персональних санкцій
FST - Код зміни стадії знецінення/моделі очікуваних кредитних збитків
H015A - Код типу контрагента (деталізований)
H032 - Код виду резервів
H033 - Код методу розрахунку технічних резервів
K060 - Код виду пов’язаної особи
K070 - Інституційний сектор економіки України
K112 - Коди секцій видів економічної діяльності (узагальнені)
R060 - Довідник до оборотно-сальдової відомості
S031 - Код виду забезпечення активу
S240 - Коди строків до погашення
S262 - Види кредитів за цільовим спрямуванням (деталізовані)

 • Логіка Держстату - додано деякі правила перевірки звіту № 1-відходи (річна) (S1101213).
 • Цифрові ключі - підтримка ключів КЕП у форматі "PFX".
  ...
Вiталій (адміністратор)

...
Виправлено:

 • Кошик - помилка, за якої у відкритому Кошику тимчасово відображалися новостворені документи.
 • Логіка ДПС - деякі помилки у перевірці та консолідації Декларації про майновий стан F0100214.
 • Імпорт із DBF - помилка імпорту даних із фалів DBF з нестандартним кодуванням.
 • Експорт у PDF - помилки та неточності при експорті та друці через PDF для деяких звітів: F0100214, F0100414, F0121614, F0121814, J/F0301209, J/F0303507, J/F0311209, J/F0313507.

Змінено:

 • Нумерація звітності - стан звіту більше не враховується в автоматичному визначенні "номеру в періоді" для звітів та накладних.
 • Довідники - оновлено довідники для звітності НБУ: D050, D060, D084, F006, F086, F088, F108, H011, H015, H018, H020, H027, H062, H064, H067, H068, K011, K014, K021, K030, K040, K060, K061, K111, KU, S031, S186, S261, T020.
 • Звіти НБУ - оновлено бланки та правила перевірки звітності для небанківських установ: 1CX, 2HX, 2JX, 2KX, 2LX, 2PX, 4EX, 4HX, 4IX, 4LX, 97X, A0X, CR11, CR7, E9X, FR0, IR12, IR6, IR78, LR3.

Перейти до сторінки завантаження

Завантажити зі стороннього ресурсу

fgkalita
16.04.2024, 20:57 (Відредаговано: 16.04.2024, 21:18)

J0500109 (звіт по ЄСВ за 1 квартал)) відправляв але в Сонаті квитанцій так і не побачив (таке бувало, не критично). В кабінеті платника звіту по ЄСВ не знайшов, але знайшов квитанцію про неприйняття через помилку в коді адміністративно-територіальної одиниці (стояв код ОТГ, а не села). Виправив, відправив. Добре, що помітив. Але як би зробити так, щоб усі квитанції приходили в Сонату?

Чайка Сергій (адміністратор)

Всі квитанції повинні проходити в Сонату, якщо якихось квитанції немає більше 3 доби, то можно натиснути правой мишкой (на тому звіті) потім відправити повторно

Відповісти у темі

Відповісти

Технічна підтримка: support@sonata.biz.ua